พฤษภาคม 18, 2024

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวหุ้น การเงิน การลงทุน ตลาดคริปโต ล่าสุดทั้งในไทยและทั่วโลก

PayPal คาดกลับมาเปิดบริการในไทยอีกครั้งภายในปีนี้ เตรียมใช้ระบบ KYC ตามกม.ไทย

Mr. Steven Chan ผู้อำนวยการฝ่ายงานภาครัฐสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้ง PayPal ประเทศไทยว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้การบริการมีความสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า ระบบ KYC (Know Your Customer) ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้างตัวตน และการก่ออาชญากรรมด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของข้อมูล และบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คาดว่า PayPal จะเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งภายในปี 65

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังคณะผู้แทนจากบริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) เข้าเยี่ยมว่า ปัจจุบัน ไทยได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สถิติการทำธุรกรรมออนไลน์จึงเพิ่มขึ้นเป็นก้าวกระโดด เช่นเดียวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเห็นว่าผู้ให้บริการ และบริษัท startups ควรมีการจัดสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น