มิถุนายน 13, 2024

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวหุ้น การเงิน การลงทุน ตลาดคริปโต ล่าสุดทั้งในไทยและทั่วโลก

Google เตือนผู้ใช้ Google Cloud ขุดเหมืองคริปโต เรื่องความปลอดภัย

Google จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานชื่อว่า “Threat Horizons” ที่ระบุว่าตอนนี้แพลตฟอร์ม Google Cloud กว่า 86 % ถูกใช้ในการขุดเหมืองคริปโต และบัญชีผู้ใช้ส่วนใหญ่มีการตั้งรหัสผ่านที่เข้าถึงง่าย

Google เผยเหตุผลที่ออกมาเตือนเรื่องนี้ว่า ทาง Google รับรู้ถึงความเปราะบางของแพลตฟอร์มนี้แล้ว Google Cloud เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในระดับต่ำ และบัญชีผู้ใช้หลายรายตั้งรหัสผ่านที่เอื้อต่อการเข้าถึงง่ายหรือขาดการเข้าถึงของ API ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้อาจถูกเจาะเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดี และอาจสร้างปัญหาต่าง ๆ ตามมา ถ้าหากไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีมากพอ

จากการวิจัยที่ได้มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่นั้น ชี้ให้เห็นว่าระบบถูกโจมตีอันเนื่องมาจากความปลอดภัย ซึ่งระบบนี้ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย ดูเหมือนว่าผู้ไม่หวังดีจะมีการติดตามความไร้ซึ่งความปลอดภัยตรงนี้อย่างต่อเนื่อง